GOOD JOB GAMES

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kıymetli Çalışan Adayımız,

Şirketimizde çalışmak için gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. İş başvurunuz kapsamında sunduğunuz kişisel veriler hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. İş başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz kişisel verileriniz, Good Job Games Bilişim Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Good Job Games”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir. Good Job Games kişisel verilerinizi, başvurunuz sırasında doğrudan sizlerden elde etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Good Job Games tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş görüşmelerinin düzenlenmesi

Eğitim ve mesleki deneyim bilgileriniz, özgeçmişinizde yer verdiğiniz bilgiler ve işe alım sürecinde elektronik ortamda yapılacak testlerde alınacak anlık görüntüler; çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe yatkınlık ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, iş sözleşmesinin kurulması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlemenin veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Türkiye içinde veya dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

  Tarafınıza ait kişisel verilerin:
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı privacy@goodjobgames.com adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Teşekkürlerimizle,

Good Job Games Bilişim Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi