GOOD JOB GAMES

Hizmet Koşulları

Son güncelleme: Aralık 4, 2019

HİZMET KOŞULLARI

İşbu Hizmet Koşulları (“Sözleşme”), Good Job Games Bilişim Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“GJG”) tarafından Apple Application Store and Google Play Store üzerinden kullanıma sunulan oyunları ve/veya oyunlarla bağlantılı hizmetlerin (“Hizmetler”) kullanımına ilişkin olarak, kullanıcı ve GJG arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.

Hizmetleri kullanmaya başlamadan veya indirmeden veya Hizmetlere erişmeden önce lütfen işbu Sözleşmeyi ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini dikkatlice okuyunuz.

Hizmetleri herhangi bir şekilde kullanarak, 18 yaşından büyük olduğunuzu veya 16 yaşından büyük ve işbu Sözleşmeyi veli veya vasinizin incelemiş ve kabul etmiş olduğunu beyan etmektesiniz. 16 yaşının altındaki kişilere Hizmetler sunulmayacaktır.

Hizmetlerin ticari amaçlı kullanımı yasaklanmış olup, ticari amaçlarla kullanım hukuka aykırıdır. Bu kapsamda, Hizmetleri kişisel kullanım çerçevesinde eğlence amacıyla kullandığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

Hizmetleri kullanmakla veya Hizmetlerin herhangi birini uygulama mağazalarından indirmekle işbu Sözleşmeyi kabul etmiş olmaktasınız. Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetleri kullanmayınız ya da başka bir şekilde Hizmetlere erişim sağlamayınız.

 1. Hizmetleri Kullanım Hakkı
  • Kullanım Hakkı

İşbu Sözleşme’nin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, GJG kişisel kullanım amaçlı Hizmetlere erişmek ve kullanmak için aşağıdaki sınırlamalara tabi olmak üzere, kullanıcılara münhasır olmayan, devredilemez, lisans verilemez, iptal edilebilir sınırlı bir kullanım hakkı vermektedir. Kullanım hakkı çerçevesinde, kullanıcı Hizmetleri herhangi bir ticari bir amaç gütmeden, sadece şahsi olarak ve bireysel eğlence amacıyla kullanabilir veya erişebilir.

İşbu Sözleşmede kullanıcıya tanınan kullanım hakkı aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:

İşbu Sözleşme tahtında kullanıcılar aşağıda belirtilen eylemleri gerçekleştirmeyeceklerini taahhüt etmektedir:

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Sözleşme ile Hizmetler kullanıcılara satılmamakta; kullanıcılara sadece Hizmetlere ilişkin Madde 1’de izah edildiği çerçevede kullanım hakkı verilmektedir.

Hizmetlerde bulunan veya Hizmetlere ilişkin her türlü oyun, başlık, kod, temalar, objeler, karakterler, karakter isimleri, hikayeler, oyun içi diyaloglar, kelime öbekleri, kavramlar, animasyonlar, sesler, müzik besteleri, görsel-işitsel efektler, çalışma metodu, dokümantasyon, karakter profil bilgileri, hesaplar, sanal para birimi ve sanal ürünler ve GJG tarafından üretilen ve/veya oyunları oynarken veya bu süreç boyunca geliştirilen veya elde edilen veya kullanıma sunulan materyaller dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlerle ilgili tüm hak ve menfaatler GJG’ye aittir. 

Hizmetlerde bulunan ve/veya gösterilen tüm telif hakları, markalar ve diğer tüm mülkiyet hakları (yazılımlar, grafikler ve logolar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) GJG’ye ait olup, işbu Sözleşmede aksi öngörülmedikçe bunların kopyalanması, kullanılması, yeniden yayınlanması, değiştirilmesi, indirilmesi, dağıtılması, lisanslanması, tersine mühendislik yapılması yasaktır.

 1. Sanal Kalemler

GJG oyunlarında oyun içi objeleri (“Sanal Öğeler”) satın almak için kullanılan coin, para ve/veya elmas gibi sanal oyun para birimleri (“Sanal Para Birimi”) (Sanal Öğeler ve Sanal Para Birimi birlikte “Sanal Kalemler” olarak anılacaktır) bulunmaktadır. Sanal Kalemleri kullanmak için sınırlı, devredilemez, alt lisans konusu yapılamaz ve geri alınabilir nitelikte bir kullanım hakkı satın alabilirsiniz. Sanal Kalemlere ilişkin ödeme işlemleri platform ve ödeme hizmeti sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Oyun içi Sanal Kalemleri satın aldığınızda, ilgili platform ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullanım koşullarını da kabul etmektesiniz.

Sanal Kalemler, GJG veya herhangi bir üçüncü kişi ile gerçek para, mal, ürün veya hizmet ile değiştirilemez, takas edilemez veya mahsup edilemez. GJG’nin Sanal Kalemlerin hacklenmesine veya kaybedilmesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. GJG, Sanal Kalemleri istediği zaman ve önceden haber vererek veya haber vermeksizin yeniden düzenleyebilir, değiştirebilir veya iptal edebilir. Sanal Kalemlere ilişkin geri ödeme, ilgili platform sağlayıcının politikalarına tabi olmak üzere, ilgili platform sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir.

 1. Garanti Feragati

GJG, Hizmetleri herhangi bir garanti söz konusu olmaksızın olduğu gibi ve olduğu haliyle kullanıcıların kullanımına sunar. GJG, Hizmetlere istediğiniz her zaman ve her yerde erişebileceğinizin ve kullanabileceğinizin veya Hizmetlerin kesintisiz veya hatadan ari olacağının, eksikliklerin düzeltileceğinin veya Hizmetlerin virüs veya başkaca zararlı yazılımlar içermediğinin garantisini vermemektedir.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

GJG, ilgili mevzuatta izin verilen ölçüde, kar kaybı, gelir kaybı, faaliyetlerin kesintiye uğraması gibi durumlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşmeye ilişkin dolaylı, tesadüfi, sonuç olarak doğan, özel, cezai zararlardan ötürü kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir Hizmete erişim ve Hizmetin kullanımına ilişkin sorumluluk ve risk kullanıcılara ait olup; mobil cihazlara gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluk kullanıcıya aittir. GJG’nin işbu Sözleşmeye ilişkin kullanıcılara karşı sorumluluğu, yaşanan erişim sorununun çözülmesinden ibaret olacaktır. GJG’nin işbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşmeye ilişkin kullanıcılara karşı sorumluluğu, kullanıcıların ilk talepte bulunduğu tarihten önceki altı (6) ay içinde Sözleşme doğrultusunda GJG’ye ödenen tutardan daha fazlası olmayacaktır. Söz konusu süre zarfında kullanıcının GJG’ye herhangi bir ödeme yapmamış olması halinde, GJG ile yaşanabilecek herhangi bir uyuşmazlık açısından kullanıcıların başvurabileceği yegâne hukuki çare Hizmetlerin kullanımına son vermektir.

 1. Tazminat

Kullanıcı, herhangi bir Hizmeti kullanımından, kullanıcı içeriğinden veya işbu Sözleşmeye aykırı davranışlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili üçüncü kişilerin ileri sürebileceği herhangi bir iddia, dava, zarar, tazminat talebi veya makul avukatlık ücretleri dâhil diğer masraflara karşı GJG’yi savunmayı, tazmin etmeyi ve GJG’ye halel getirmemeyi kabul etmektedir.  

 1. Değişiklik

GJG dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sözleşmenin en güncel versiyonu GJG’nin internet sitesinde yayımlanacaktır.

 1. Yürürlük ve Fesih

İşbu Sözleşme kullanıcı tarafından Hizmetlerin kullanıldığı veya aktif hale getirildiği tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Sözleşmeyi ve zaman içinde yapılan değişiklikleri, Hizmetleri aktif hale getirmekle/indirmekle/kullanmakla kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu Sözleşme, Hizmetleri kullanıldığı süre boyunca geçerli olacak olup, kullanıcı tarafından Hizmetlerin kullanımının durdurulması halinde veya işbu Sözleşmenin GJG tarafından feshedilmesi halinde sona erecektir.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşmenin yorumu ve ifası kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türkiye kanunlarına tabi olup, Türkiye kanunları uyarınca yorumlanacak ve icra edilecektir. Sözleşmeden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan her türlü ihtilafın nihai olarak çözümlenmesinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Bildirimler

GJG, kendi internet sitesi, oyunlar ve kullanıcıların ilettiği e-posta adresi üzerinden kullanıcılara bildirimde bulunabilir. Sözleşme kapsamında kullanıcı tarafından yapılması gereken her türlü bildirim privacy@goodjobgames.com adresine yapılmalıdır.